RODO Bagry TV

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych Spółdzielnia Socjalna Pracownia Kulturalna informuje że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Spółdzielnia Socjalna Pracownia Kulturalna z siedzibą ul. Gliniana 17/45, 30-732 Kraków, NIP: 679-316-41-93, email: biuro@pracowniakulturalna.pl.

  1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji usług.
  2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dane osobowe przetwarzane w celach realizacji usług objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zamieszczenia filmiku na portalach Bagry TV oraz przyznania ewentualnej nagrody.
  6. Wysyłając do nas filmik Pani/Pan oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora: Spółdzielnia Socjalna Pracownia Kulturalna, ul. Gliniana 17/45, 30-732 Kraków swoich danych osobowych w celach zamieszczenia filmu na portalach internetowych Bagry TV. Pani/Pan oświadcza również, że został/a poinformowany/a, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych może w każdej chwili odwołać oraz o został/a poinformowany/a o prawie dostępu, zmiany, sprostowania danych osobowych, jak również ich ograniczenia i przenoszenia innemu Administratorowi.