Biofeedback


Terapia EEG – Biofeedback (neuroterapia)

EEG-biofeedback jest nowoczesną metodą, która nie powoduje żadnych skutków ubocznych, a ze względu na wysoką skuteczność i przyjemną formę z dużym powodzeniem jest stosowana wśród dzieci i młodzieży na całym świecie.

EEG-biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta postać graficzną (wykres, animację bądź grę wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak modyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

EEG-biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Pacjent nie musi używać klawiatury. Informacja o stanie umysłu jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG. Terapia może poprawić szybkość uczenia się, przyczynić się do rozwiązania problemów szkolnych. Jest też skuteczna w przypadku dysleksji, dysortografii. Może służyć osobom, które chcą poprawić wyniki w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

Neurofeedback pomoże nie tylko poprawić potencjał intelektualny, funkcjonwanie procesów poznawczych, takich jak koncentracja, uwaga, pamięć, ale również odpowiednio dobrane protokoły pozwolą nauczyć klienta relaksacji, wyciszenia oraz radzenia sobie ze stresem.

Biofeedback to ogólnodostępna metoda treningowa, co ważne, bezinwazyjna, a polega wyłącznie na wolincjonalym uczeniu się m.in. stanu koncentracji uwagi albo relaksacji, poprzez równoczesne nagradzanie uzyskiwanych w ten sposób parametrów pracy mózgu.
W ten sposób mózg uczy się pożądanych stanów psychofizjologicznych, które w znacznej mierze wiążą się z określonym zapisem fal bioelektrycznych.

źródło: www.biomed.org.pl


Wskazania do neuroterapii

Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno dzieci jak i osoby dorosłe; ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi.

Metoda EEG Biofeedback zalecana jest między innymi:

  • w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału,
  • przy zaburzeniach uwagi i koncentracji,
  • przy nadpobudliwości ruchowej, agresji, apatii (zespoły ADHD, ADD),
  • przy problemach szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia, itp.),
  • przy zaburzeniach snu, przy zespole chronicznego zmęczenia,
  • przy stanach lękowych, natręctwach, depresji,
  • przy terapii uzależnień,
  • przy tremie, napięciu wewnętrznym, złej samoocenie,
  • w autyzmie,
  • w rehabilitacji po operacjach mózgu,
  • w rehabilitacji po udarach mózgu.

Sprzęt

Nasz gabinet wyposażony jest w sprzęt renomowanej firmy Thought Technology, który zdobył zaufanie wielu terapeutów.
Aparatura posiada certyfikat medyczny CE, a także certyfikat jakości ISO 9001 nr 13485-2003.
Spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa i światowe standardy dla produktów medycznych.
Produkty Thought Technology zostały wprowadzone do obrotu i są używania na terenie całej Unii Europejskiej.
Treningi odbywają się w oparciu o najnowszą wersję programu Biograph Infiniti v. 6.2.


Treningi

Czas trwania terapii EEG Biofeedback ustala się indywidualnie z pacjentem, a uzależniony jest od wieku pacjenta, ważności problemu i motywacji pacjenta.

Treningi powinny obejmować minimum 15-20 spotkań, a w przypadku np. ADHD min. 40 sesji.

Spotkania odbywają się co najmniej 1 raz w tygodniu.

Treningi trwają ok. 45 minut, prowadzone są zawsze indywidualnie.


Psycholog i terapeuta

Konsultacje i porady psychologiczne, neuroterapia EEG-biofeedback prowadzi u nas mgr Leszek Dedio – psycholog i terapeuta EEG Biofeedback.

Psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwent Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Posiada certyfikat II – go stopnia w zakresie neuroterapii EEG – Biofeedback. Prowadzi diagnozę psychologiczną, zajęcia postdiagnostyczne oraz ogólno rozwijające. Pracuje z dziećmi i młodzieżą szkolną. Specjalizuje się w poradnictwie indywidualnym z zakresu wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Prowadzi neuroterapię EEG-biofeedback.