Bagry TV


Łowimy filmiki z okolic Zalewu Bagry Wielkie. Można je oglądać na Facebooku lub YouTube.


REGULAMIN UMIESZCZANIA FILMIKÓW:
Uczestnicząc w projekcie “Bagry TV” tworzysz unikalne treści, które mają walory edukacyjne i poznawcze. Wierzymy, że to co robisz i nagrywasz ma na celu rozwój i scalenie więzi w społeczności lokalnej. Ufamy, że robisz to w dobrych intencjach i bez szkody dla siebie i innych. Przedsięwzięcie “Bagry TV” ma na celu stworzenie unikalnej bazy amatorskich reportaży, wywiadów i filmów dokumentalnych z Płaszowa i okolic, w okresie kiedy następują tu tak ogromne zmiany urbanistyczne, społeczne oraz środowiskowe. Mamy nadzieję, że to co powstanie w wyniku działalności Pracowni Kulturalnej i jej gości będzie swoistą pamiątką doby przemian – pamiątką podobną do tej, jaką stanowią zdjęcia np. Bronowic, Ludwinowa, Ruczaju albo Huty. Zapraszamy do tworzenia z nami kroniki Płaszowa i okolic. Przy okazji można wygrać wejściówki i karnety na nasze zajęcia i w ten sposób połączyć przyjemne z pożytecznym.

Zasady “Bagry TV”:
1. Filmy muszą poruszać lub nawiązywać do kwestii lokalnych, najbliższego środowiska i otoczenia, w którym funkcjonujemy tj. Płaszowa, okolic zalewu Bagry Wielkie, Dzielnicy XIII itd.
2. Filmy muszą być autorskie i nieść ze sobą unikalne treści.
3. Uczestnik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność, że film bądź jego części nie są plagiatem lub nielegalnie pozyskanymi i wykorzystanymi treściami. Zasada ta dotyczy zarówno materiałów wizualnych, jak i dźwiękowych.
4. Film i zawarte w nim treści nie mogą w żaden sposób naruszać niczyich dóbr oraz nawoływać do nienawiści, faszyzmu, komunizmu czy innych form przemocy i ideologii totalitarnych.
5. Niedopuszczalne jest, aby w filmie pojawiały się wulgaryzmy i język nienawiści. Jeśli takie występują, organizator w przypadku dopuszczenia treści do emisji na stronie lub fanpage’u, zastrzega sobie prawo do jej ocenzurowania.
6. Film nie może być dłuższy niż 3 minuty.
7. Każde zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją klauzuli RODO.
8. Nie ma ograniczeń wiekowych, aby uczestniczyć w projekcie. Filmy mogą przygotowywać dzieci, dorośli, rodziny, itp. Można robić filmy samemu lub grupowo.
9. Nagrodą za najlepszy film tygodnia jest darmowa wejściówka na jedne regularne, wybrane zajęcia w Pracowni Kulturalnej.
10. Nagrodą za najlepszy film miesiąca jest karnet na dowolne wybrane zajęcia. W razie nie uzbierania grupy odpowiedniej do przeprowadzenia zajęć, organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania innych zajęć niż te wybrane przez uczestnika.
11. Filmy, które spełnią wymogi formalne będą udostępnione na naszym fanpage’u, bądź stronie i kanale YouTube.
12. Wybór filmu, który wygrywa odbywa się przez głosowanie online. Głosują internauci, którzy oglądają filmy konkursowe. Głosowanie odbywa się poprzez dodawanie “lajków”. Wygrywa film, który zbierze ich najwięcej w danym tygodniu oraz odpowiednio w danym miesiącu.
13. Filmiki należy umieszczać na naszej Facebookowej tablicy lub przesyłać na adres: bagrytv.krakow@gmail.com. Bagry TV po akceptacji zawiesi je na fanpage’u i oznaczy numerem do głosowania na dany tydzień.